głównao reikimistrzynikursyzabiegtekstyfilmykontakt



Moja linia przekazu REIKI:

Wszyscy Mistrzowie z których doświadczeń i myśli korzystałam podkreślali zawsze, że w Reiki niezwykle ważna jest " czystość", która jest gwarancja skuteczności. Pod pojęciem czystość rozumieli sięganie do źródeł, i wierność tradycji. Dotyczy to, przede wszystkim, zachowania oryginalnego sposobu inicjowania przez Mistrza, formuły prowadzonego zabiegu i zachowania reguł życia Reiki.


Ja, Krystyna Włodarczyk-Królicka otrzymałam inicjację Mistrza Reiki z rąk Siostry Mariuszy (Jadwigi Bugaj) - 3 grudnia 1994 roku.


Siostra Mariusza - Jadwiga Bugaj otrzymała inicjację Mistrza Reiki z rąk Wani Twan w 1991 roku.


Wania Twan była inicjowana na Mistrza Reiki w 1976 roku przez Hawyo Takatę.


Hawajo Takata została inicjowana na Mistrza Reiki przez Chujiro Hajazhiego w 1938 roku.


Chujiro Hajashi był uczniem dr Mikao Usui.


dr Mikao Usui (ok. 1925 roku) odkrywca i założyciela Systemu Naturalnego Uzdrawiania REIKI.


W ciągu swojej pracy w Reiki wyinicjowałam następujące osoby na stopień mistrzowski, które uzyskały tytuł „Mistrz i Nauczyciel Reiki”. Są to:
  • Grzegorz Lesiak – inicjowany w 1997 roku
  • Teresa Fall – inicjowana w 2011 roku
  • Noemi Wrońska - inicjowana w 2014 roku
  • Agnieszka Gut - inicjowana w 2016 roku
  • Małgorzata A. Ratajczak - inicjowana w roku 2017
  • Piotr Wilk - inicjowany w roku 2019


Inni mistrzowie, którzy powołują się na mnie wymieniając moje nazwisko w swojej „linii przekazu” robią to prawdopodobnie dlatego, że nie rozumieją właściwie znaczenia tego określenia. Mistrz prezentując swoją „linię przekazu” powinien wymienić tylko tych Mistrzów-Nauczycieli, którzy udzielali jemu i jego poprzednikom inicjacji III stopnia. Nie powinni wymieniać zaś wszystkich Mistrzów Reiki, z którymi zetknęli się na swojej drodze Reiki inicjujących ich na niższe stopnie. W tym momencie liczy się tylko stopień mistrzowski poprzednika.

Więcej na temat stopni Reiki można przeczytać w zakładce O REIKI.