głównao reikimistrzynikursyzabiegtekstyfilmykontaktWe wszystkich sprawach można kontaktować się pod adresem e-mail: reiki@reiki.pl.

Informacje o możliwości zorganizowania kursu można uzyskać w Akademii Terapii Naturalnej, Wrocław, ul. Starograniczna 28, tel. 071-355 40 27, 071-354 60 94 (mapa)

Informacji o kursach prowadzonych przez Krystynę Włodarczyk-Królicką udzielają organizatorzy:

 • Wrocław: Akademia Terapii Naturalnych,
  ul. Starograniczna 28, tel. 071-355 40 27, 071-354 60 94 (mapa)
  http://atn.edu.pl

 • Kraków: Nowohuckie Centrum Kultury,
  Dział Oświaty, tel. 012-644 28 63

 • Łódź: Lech Dauksza (AIGIS)
  tel. 042-653 12 12, 501 053 271
  http://www.aigis.pl

 • Katowice:Centrum Medycyny Naturalnej
  Katowice, Ul. Stawowa 7, tel. 32 258 62 89
  http://www.cmn.katowice.pl/